Totemi se izrađuju od led panela, a mogu biti jednoredni, dvoredni i višeredni.Totemi, za razliku od ostalih reklama imaju sopstveno postolje koje je veoma stabilno,pa je samim tim i prenosiv. Kako ukrašava Vaš enterijer, tako može biti postavljen i ispred Vašeg kafića, apoteke, slot kluba. Poruke, obaveštenja i razne informacije koje ispisujete na totemima mogu se menjati više puta u toku dana. Takođe, možete i sami da regulišete jačinu svetlosti. Još jedna veoma važna stvar što krasi naše toteme je njihova debljina, a ona je svega 4 (četiri) centimetara

Totemi se izrađuju od led panela,a mogu biti jednoredni,dvoredni i višeredni. Totemi, za razliku od ostalih reklama imaju sopstveno postolje koje je veoma stabilno, pa je samim tim i prenosiv. Kako ukrašava Vaš enterijer, tako može biti postavljen i ispred Vašeg kafica, apoteke, slot kluba ili jednostavno u ili ispred Vašeg objekta. Poruke, obaveštenja i razne informacije koje ispisujete na totemima mogu se menjati vise puta u toku dana.Ako ste totem postavili u Vaš objekat i plasite se da ce informacije biti previše napadne zbog jacine svetlosti i animacija koje su zaista dosta jake, imamo rešenje i za to.U programu postoji opcija sa kojom sami regulišete jačinu svetlosti. Još jedna veoma važna stvar sto krasi nase toteme je njihova debljina,a ona je svega 4(četiri) cm.Kontaktirajte nas za vise informacija.